Chillroom afd De Viermaster


Woonunit De Viermaster is onderdeel van Zorggroep Apeldoorn e.o. en bevindt zich in Apeldoorn-Zuid. Op deze afdeling wonen 36 cliënten in de leeftijd van 18 tot 55 jaar. Een groot deel van de cliënten heeft niet aangeboren hersenletsel. Een aantal van hen heeft een verminderd bewustzijn, vaak voorafgegaan door een coma. Andere voorkomende ziektebeelden zijn bijvoorbeeld de spierziekte Duchenne en ALS. Veel cliënten hebben intensieve 24-uurs zorg nodig.

Op de afdeling vinden allerlei vormen van activiteiten en therapieën plaats. Door een toename van het aantal cliënten met een bewustzijnsstoornis sluit het aanbod niet altijd goed aan bij deze doelgroep. Zij hebben vaak zeer veel fysieke beperkingen waardoor zij niet actief kunnen deelnemen.
Voor deze doelgroep willen wij graag onze mogelijkheden voor activiteiten en therapieën uitbreiden met een ‘chillroom’. In deze chillroom, een rustgevende ruimte met materialen die zintuigprikkeling stimuleren, kunnen wij de cliënten allerlei activiteiten aanbieden die een beroep doen op de zintuigen horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Een voorbeeld hiervan een aangepast waterbed voorzien van geluidsgolven. De methode van selectieve zintuigelijke activering, zowel passief als actief, bevordert het welbevinden, werkt ontspannend en kan mensen tot rust maar ook tot actie aansporen. Het kan het contact en de communicatie met de cliënt stimuleren, reactie op prikkels doen ontstaan en bewegingen uitlokken.
Met het realiseren van een dergelijke ruimte is erg veel geld nodig.
De kosten hiervoor bedragen ca. € 40.000,-.