Verantwoording gelden ’t Veertje 2018/ 2019

Openingsfeest

Tijdens dit feest overhandigde Mevrouw A. Hendrikse-Jansen de check van ’t Veertje aan de Stichting Vrienden van het Zonnehuis. Er was een feestelijke receptie voor cliënten en belanghebbenden en er is een maaltijd geserveerd. Dit kostte € 4.070,-.


Valentijnverwendag

Voor alle cliënten van de Zorggroep Apeldoorn is er op of rond 14 februari een verwendag georganiseerd waarbij vooral aandacht is geweest voor het prikkelen van de zintuigen. In een sfeervol aangeklede ruimte zijn er massages aangeboden, uiterlijke verzorging, op een aantal locaties een high tea en er is voorgelezen. Deze dag heeft € 1.115,- gekost.


Rolstoel meerdaagse

Tijdens dit evenement was het voor iedere client die deel wilde nemen mogelijk om één of meerdere avonden mee te gaan. Dit jaar zonder eigen bijdrage zodat er meer cliënten in staat werden gesteld om mee te doen. Ieder avond werd er onderweg gezorgd voor koffie/thee met iets lekkers en bij terugkomst op de locatie nog een extraatje. Bij de intocht waren er voor iedere deelnemer een lintje en bloemen. Op twee locaties werd ook de muzikale begeleiding betaald. Deze drie evenementen hebben bij elkaar € 3.110,- gekost.


Spel-o-theek

Alle cliënten en afdelingen kunnen kosteloos spel en decoratiemateriaal uit de spel-o-theek lenen. Dit kost op jaarbasis € 3.700,-


Zomerprogramma

Alle locatie hebben tijdens het zomerprogramma een extra muziek activiteit per week mogen organiseren. Dit betekende iedere week een optreden. Dit heeft deze 6 weken voor alle locaties €10.180,- gekost.


Circus in de zorg

Op twee locaties heeft het circus op het terrein gestaan waarbij alle cliënten in de gelegenheid werden gesteld om het circus te bezoeken. Dankzij een gift van Stichting Ars Donandi en van gelden uit het overheidsprogramma Waardigheid en Trots, heeft dit niet meer dan € 4.000,- gekost.


Frietwagen

Bij iedere locatie heeft tijdens het zomer programma een frietwagen op het terrein gestaan waarbij er voor alle cliënten friet en een snack geserveerd werd. Dit heeft € 3.565,- gekost. Vervoer

Een onvoorziene uitgave van € 3.400 werd besteed aan het vervoer van de cliënten tijdens twee daguitstappen.


TOTAAL
Openingsfeest € 4.070,-
Valentijnverwendag € 1.115,-
Rolstoel meerdaagse € 3.110,-
Zomerprogramma € 10.180,-
Circus in de zorg € 4.000,-
Frietwagen € 3.565,-
Vervoer € 3.400,-
Totaal 2018/ 2019 € 33.140,-